Start/Stop First image Previous image Next image Last image
2_980302.jpg
24 maart 1998, Foto2

Aan de andere kant van de traverse is ook een tijdelijk uitgebouwde brug, die de oude goederensporen overspant. Nu staan op die sporen allerlei werklocs en - wagons, na de werkzaamheden worden die sporen afgebroken, en wordt de zichtbare witte afsluiting het einde van de traverse. Op de achtergrond de monumentale Petrus-toren van Boxtel.